Vyberte stránku

Princip tzv. komunitní energetiky spočívá ve výstavbě obnovitelných zdrojů energie místními subjekty, přičemž investorem může být samotná obec, případně i její obyvatelé a v místě působící firmy. Pokud se na investici podílí více činitelů, sdruží se do tzv. energetického společenství. Následně pak zdroj (například fotovoltaiku (FVE) umístěnou na střechách domácností a veřejných budov) provozují jako spoluvlastníci a jsou zároveň přímými spotřebiteli vyrobené energie, kterou mezi sebou sdílejí. Případné přebytky prodávají buď zpět do sítě, nebo ostatním odběratelům. Ti je poté vykupují podstatně levněji oproti cenám od obchodníků s energií.

Velký potenciál pro instalaci obnovitelných zdrojů, konkrétně FVE, tvoří obecní veřejné budovy (například školy, školky, úřady), lze je ale provozovat např. i na nevyužívaných obecních pozemcích či brownfieldech. V následujícím volebním období se naskytne hned několik zásadních příležitostí pro rozvoj komunitní energetiky. Nový zákon předpokládám konečně přinese právní úpravu energetických společenství.

Energetický regulační úřad připravuje vyhlášku, která by měla usnadnit sdílení elektřiny mezi zákazníky v bytových domech a potenciálně i ve větších společenstvích. Dále vznikne také celá řada dotačních programů na podporu projektů obnovitelných zdrojů energie.

Pakliže bude mít město konkrétní nástroje, může se připravit na plné využití potenciálu komunitní energetiky.

PROČ JE VŮBEC KOMUNITNÍ ENERGETIKA TÉMA?

  1. Snižování nákladů na energie – pomocí sdílení energie ušetří město i jeho obyvatelé na výdajích za poplatky a sníží si tak celkovou cenu elektřiny a tepla. Dalším benefitem je možnost pronájmu či vlastnictví lokální distribuční soustavy.
  2. Posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti obce – využívání městských a občanských zdrojů přirozeně posiluje nezávislost na dovozu energetických surovin ze zahraničí a rovněž přispívá k odolnosti vůči výkyvům cen.
  3. Vliv na čistotu ovzduší v obci – obnovitelné zdroje energie bývají zpravidla bezemisní, čímž pomáhají snižovat lokální znečištění ovzduší a životního prostředí a obyvatelům tak zvyšují kvalitu života v daném místě.
  4. Posílení místní ekonomiky – poplatky za prodanou přebytečnou elektřinu a teplo zůstávají příslušnému společenství nebo městu, které může tyto peníze využít pro další účely, např. k dalšímu rozvoji energetické komunity, nebo alokovat do svého rozpočtu.  Komunitní energetika může rovněž vytvořit nebo navýšit nová pracovní místa pro občany a posílit tak lokální ekonomiku.

Diskuse o energetice nesmí být ani v této krizové době krátkozraká. Není to jen o dostatku cizích zdrojů, ale především o rozvoji energetické soběstačnosti. Ta se nám vyplatí po všech stránkách.

Ing. Ivo Moravec, náměstek primátora města České Budějovice pro oblast správy veřejných statků, odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí