Vyberte stránku

Ceny energií jsou zvlášť v posledních měsících něco, co zaměstnává většinu z nás a pro mnoho domácností může s nástupem topné sezóny představovat téměř existenční problém. K zajištění energií za přijatelné ceny pro české firmy i občany jsou však zapotřebí kroky na evropské i národní úrovni.

Ceny energií jsou důsledkem Energetické strategie státu, za kterou zodpovídá vláda. Nutno podotknout, že možnosti komunálních politiků připomínkovat státní koncepci jsou do určité míry omezené. I přesto má ale město České Budějovice přímé nástroje na řešení a ovlivňování regionální energetiky hned v několika rovinách:

– v oblasti teplárenství prostřednictvím TČB a.s.
– spoluprací s ČEZ a.s. a JETE
– investicemi do úsporných opatření v majetku města a v majetku organizací spravovaných či řízených městem ČB
– zpracováním Koncepce komunitní energetiky pro ČB

Českobudějovická teplárna je společnost 100% vlastněná městem. Dodává teplo a teplou vodu nejen místním firmám, ale hlavně pro zhruba 30.000 domácností. Realizuje schválenou Strategii pro zelené město, která má za cíl do roku 2029 upustit od spalování uhlí a plynu a přejít na využívání bezemisních zdrojů (teplo z JETE, štěpky, ZEVO Vráto) při zachování komfortu dodávek tepla a teplé vody pro občany města za přijatelnou cenu.

Tato dlouhodobá strategie současně řeší úspory energií v rozvodné síti, výstavbu kotle na spalování štěpky (2023) či náhradu parovodů za horkovody. Zabývat se bude také problematikou odpadového hospodářství města i zlepšením životního prostředí a zároveň připraví podmínky pro poskytování podpůrných služeb provozovatelům přenosové soustavy (ČEPS) nebo tzv. „ostrovní provoz“ města v případě blackoutu.

Realizovaná opatření již zajistila občanům příznivé ceny tepla a teplé vody.

Tepelný přivaděč z Temelína (předpokládaný termín spuštění na podzim 2023) má nastavené pevné ceny tepla pro českobudějovickou teplárnu pro období 2023-2043, což přispěje k dlouhodobě přijatelným cenám pro občany a firmy ve městě.

Velký význam má také zavedení úsporných opatření s cílem snížit spotřebu tepla a el. energie na majetku města a u organizací zřizovaných městem (formou zateplení budov, výměny osvětlení za LED apod.).