Vyberte stránku

Strategie adaptace města na dopady změny klimatu schválena! Na základě podrobné analýzy, navrhuje konkrétní opatření a projekty, které pomohou posílit odolnost města vůči extrémům počasí. Schválená opatření směřují především ke zlepšení hospodaření s vodou a doplnění stromů a vitální zeleně do míst v létě silně přehřívaných.

Cílem těchto opatření je eliminovat přehřívání městské krajiny a dlouhodobě zlepšit mikroklima, proto se bude týkat jak urbanizovaných ploch, tak parků a oblastí městské zeleně. Soubor opatření zahrnuje například vybudování vodních ochlazovacích prvků v místech s vyšší koncentrací osob, fontán, pítek, zaměří se i na zachycování vody do nadzemních i podzemních nádrží a nastavení systému jejího dalšího využívání, závlahové systémy pro veřejnou zeleň, výměnu nepropustných povrchů v parcích za propustné, vybudování zelených střech a fasád v rámci rekonstrukce i výstavby budov, úpravu povrchů veřejné zeleně pro lepší vsakování dešťové vody, budování retenčních nádrží a další.

Důležitými investičními projekty budou úpravy veřejných prostranství v okolí kulturních domů Slavie a Vltava, náměstí u Juvelu nebo rozšíření a revitalizace parků. V zásobníku projektů, které si vyžádají dlouhodobější přípravu a realizaci, figuruje i záměr přírodního liniového parku podél Vráteckého potoka, přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Malši nebo doplnění zeleně a vodních prvků na Lannově třídě.

Na strategie tvorbě se podíleli odborníci z akademického, neziskového i podnikatelského sektoru. Zapojena byla i veřejnost. V rámci přípravy měli lidé možnost vytvářet Pocitovou mapu města, odpovídat v online anketě, proběhly desítky rozhovorů se zástupci místních institucí, veřejné besedy i komentované prohlídky v krajině města. Vypracování plánu bylo finančně podpořeno z Norských fondů. Mezi důležitá opatření Akčního plánu na nejbližší dva roky, který je součástí Strategie, patří například zvýšená péče o vzrostlé stromy, instalace stínění na frekventovaná místa, včetně dětských hřišť nebo postupné vytváření sítě pítek a mlžítek v centru města, která pomáhají lidem zvládnout horko městského tepelného ostrova.

Schválením Strategie práce nekončí. Ba naopak. Plány je nutno uvést v život. Nebude to jednoduché.

Informace ke Strategii jsou zveřejněny na www.adaptuj-cbudejovice.cz